Emmaüs kiest 3x voor E.care ED

In 2015 doet de Goede Week haar naam alle eer aan: Drie dagen na Charité Berlin (zie onder) maakten de Emmaüs-ziekenhuizen gisteren bekend dat E.care ED gekozen werd als ondersteunende applicatie voor de spoedgevallen-diensten van AZ St. Maarten Mechelen, AZ St. Maarten Duffel en AZ St. Jozef Malle. De erkenning die we, naast de internationale, zo in onze thuisregio krijgen, doet ons erg veel deugd. Met veel enthousiasme starten we samen het implementatietraject met de ambitie om voor de zomervakantie E.care ED "in productie te nemen".

Jan Yperman Ziekenhuis start E.care-project

Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft na een vergelijkend onderzoek voor E.care ED gekozen. De snelheid en gebruiksvriendelijkheid van de applicatie waren doorslaggevend, net als de complementariteit met C2M.

Er bestaat een enorme geestdrift om de droom van papierloze documentatie te realiseren en dubbel werk te vermijden. 

Vanaf 1 januari zal de UREG-registratie via E.care lopen. Verder staan er nog interessante uitdagingen op het programma zoals een integratie met C-medication en het electronisch implementeren van de Early Warning Score.

The future is ours to create

AZ St. Jan Brugge-Oostende organiseert op 18 oktober een symposium met de titel “The future is ours to create”. Men zal er zich buigen over de uitdagingen voor de spoedgevallenzorg in kleine en middelgrote ziekenhuizen. Wij  ondersteunen dit initiatief als sponsor en wij zullen uiteraard ook aanwezig zijn op het symposium. Het volledig programma vindt u in bijgevoegde pdf.