VOOR DE AFDELING SPOEDGEVALLEN BIEDT E.CARE ED EEN GEÏNFORMATISEERDE WORKFLOW WAARBIJ DE ADMINISTRATIEVE OVERLAST TOT EEN MINIMUM KAN HERLEID WORDEN EN WAARBIJ ELKE HULPVERLENER OP ELK MOMENT KAN BESCHIKKEN OVER EEN MAXIMUM AAN RELEVANTE INFORMATIE.

E.CARE ED ZORGT VOOR EEN HOGERE KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING WAARBIJ ZOWEL PATIËNT, VERPLEEGKUNDIGE, ARTS ALS ZIEKENHUIS BAAT HEEFT.

 

E.care ED biedt:

 • een duidelijk overzicht over de volledige afdeling en alle individuele dossiers (cockpitscherm)
 • samenvattende tijdslijn van het patiëntendossier
 • opbouw van documentatie: bronregistratie van pre-hospitale fase tot opname of ontslag
 • ondersteuning van triagemethode naar keuze
 • opvolging takenlijst met inbegrip van klinische paden
 • klinische verslaglegging voor arts en verpleegkundige
 • ordercommunicatie en opvolging van lab, technische onderzoeken, medicatie en verbruik van materialen
 • (automatische) creatie van documenten, op papier of digitaal
 • voorbereiding van tarificatie
 • outflow management
 • uitvoerige rapportering voor de afdeling, het management en de overheid

De afdeling Spoedgevallen is geen eiland binnen het ziekenhuis. Daarom kiest E.care gericht voor technologie die de integratie van de E.care-software binnen een ziekenhuis optimaal toelaat. Dit is een strikte voorwaarde om de "best-of-breed"-filosofie waarvoor E.care staat te kunnen waarmaken.

 • integratie en koppeling met andere systemen (HIS, lab, RX, monitor, medicatiekast, EKG,tarificatie, ....)

E.care ED is beschikbaar in een multi-site versie.

Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Frans, Duits