Iedere zorgverlener IN een kritieke medische situatie
heeft recht op adequate ondersteuning.

Iedere patient heeft recht op de juiste zorg,
op het juiste moment, door de juiste persoon.

Daarom creëert, verkoopt en implementeert E.care software die het medisch zorgproces in ziekenhuizen ondersteunt, meer bepaald op de afdelingen Spoedgevallen en Operatiekwartier.

Daarbij levert E.care consultancy en technische know-how om de implementatie optimaal te laten verlopen en om nadien de gebruikers de nodige ondersteuning te geven.

De klanten van E.care zijn zowel ziekenhuizen als partners die E.care vertegenwoordigen.