Voor de afdeling Operatiekwartier biedt E.care OR een geïnformatiseerde workflow die het management van een operatiekwartier vereenvoudigt en de opbouw van documentatie ondersteunt.

E.care OR zorgt voor een hogere kwaliteit van dienstverlening waarbij zowel patiënt, verpleegkundige, arts als ziekenhuis baat heeft.

E.care OR biedt:

Transient
 • eenvoudig configureerbare timeslots voor chirurg en/of specialisme 
 • werkhypothese met volledige beschrijving van elke ingreep en benodigde resources 
 • efficiënte planning van ingrepen door chirurgen of secretariaten 
 • resourceplanning 
 • planbord met overzicht van de afdeling en status van elke ingreep 
 • opbouw documentatie pre-op, per-op en post-op 
  • timestamps 
  • patiëntinformatie 
  • verbruik van materialen, medicatie, sets 
  • tracing van steriele materialen 
  • prestaties chirurg en anesthesist 
  • diagnosestelling 
  • voorbereiding tarificatie 
 • (automatische) creatie van documenten, op papier of digitaal 
 • uitvoerige rapportering voor de afdeling, het management en de overheid 

De afdeling Operatiekwartier is geen eiland binnen het ziekenhuis. Daarom kiest E.care gericht voor technologie die de integratie van de E.care-software binnen een ziekenhuis optimaal toelaat. Dit is een strikte voorwaarde om de "best-of-breed"-filosofie waarvoor E.care staat te kunnen waarmaken.

 • integratie en koppeling met andere systemen (HIS, lab, anesthesiefiche, tarificatie, ...) 

E.care OR is beschikbaar in een multi-site versie.

Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Pools, Turks, Portugees, Spaans, Italiaans