CHU Brugmann en E.care ED

CHU Brugmann (een universitair ziekenhuis met 900 bedden, 65.000 spoedopnames en 2600 MUG-interventies) stelde begin 2011 de informatisering van de dienst spoedgevallen als objectief.

Destijds werd een offerteaanvraag uitgeschreven waarin de functionaliteit die we in gebruik wensten te nemen, beschreven werd (beheer van de patiëntenstroom, triageondersteuning, digitaal verpleegdossier, digitaal medisch dossier, facturatie,...) met de bijzondere wens dat de software tegemoet moest komen aan de eisen van twee campi, elk met hun eigen manier van werken.

Tussen de verschillende aanbieders leek één software zich te onderscheiden omwille van zijn gebruiksvriendelijkheid en omwille van de mogelijkheid waarmee de software zich liet aanpassen aan onze werksituatie.

De keuze viel dus op E.care en we hadden 6 maanden nodig om een workflow die gestuurd werd door papier om te vormen tot een “paperless” workflow.

Nog steeds doen we maandelijks kleine aanpassingen als gevolg van verbeteringsvoorstellen van medewerkers. Dank zij het gemak waarmee verbeteringen worden aangebracht en geconfigureerd, geeft E.care in het dagdagelijks gebruik voldoening, zowel aan beheerders als aan de end-user.

Momenteel beschikken we over een stabiel draaiend systeem dat in die mate een meerwaarde biedt voor het beheer van de patientenstroom en het samenstellen van het patientendossier, dat het uitvallen van E.care gedurende slechts 30 minuten zou ervaren worden als een terugkeer naar het stenen tijdperk.

Yves Maule

Hoofdverpleegkundige dienst Spoedgevallen en MUG