E.care ED in Klinikum Chemnitz: de resultaten

Bij het Klinikum Chemnitz werd op 3 juli 2012 een volledig nieuw gebouwde spoedgevallendienst in gebruik genomen. We behandelen hier 37.000 patiënten per jaar. De oppervlakte van de afdeling groeide in vergelijking met vroeger met 250% (500 m2 naar 1800m2). De afdeling telt nu 16 normale behandelingsplaatsen, 4 shockrooms en een OK met 2 kamers inclusief voorbereidingsruimte.

Op voorhand was al duidelijk dat de tot dan gangbare organisatiestructuur (whiteboard en documentatie op papier) ontoereikend zou zijn. We planden dus de invoering van een elektronische workflow ondersteuning. Na omvangrijk onderzoek in andere ziekenhuizen en een Europese aanbesteding, werd in september 2012 de projectopdracht toevertrouwd aan E.care.

Na een ronduit constructieve samenwerking met de collega's en onze informatica-afdeling, konden we op 22-01-2013 met de software starten. De workflowondersteuning en de volledige verpleegkundige documentatie gebeurt sindsdien, storingsvrij, in E.care.

Omdat de software op het moment dat de nieuwe afdeling spoedgevallen in dienst genomen werd nog niet geïmplementeerd was, hebben we een vervelende periode van 6 maanden papier en whiteboard moeten doorstaan. Het gevolg hiervan waren lange wachttijden en enkele daarmee verbonden klachten bij de directie. Door E.care en de stapsgewijze ingebruikname door alle medewerkers, is de situatie grondig verbeterd.

  1. We weten van elke kamer wie, wanneer en waar iemand iets voor/met patiënten moet doen. 
  2. Het behandelen van klachten wordt duidelijk eenvoudiger omdat de kwaliteit van de documentatie merkbaar beter is, vooral bij ambulante patiënten. 
  3. Onze gemiddelde verblijfsduur van patiënten op de dienst spoedgevallen is van 3,7u in januari (voor invoering van E.care ED) teruggedrongen tot 2,5u in juli en augustus 2013, en dit ondanks stijgende patiëntenaantallen. 

Deze verbeteringen konden deels gerealiseerd worden door de betere aanpassing aan de nieuwe werkomgeving, maar in het bijzonder ook door het volledig gebruik van E.care ED.

We hebben de afstand gemeten die onze verpleegkundigen aflegden 4 maanden voor en 4 maanden na de invoering van E.care. Gemiddeld over de verschillende vleugels van de afdeling (FastTrack, normale behandeling en shockroom) en de verschillende diensten (vroeg, laat en nacht), legden de verpleegkundigen voor de invoering van E.care 8067 meter af in 8 uur tijd. Na de invoering van E.care,werd de afstand gemiddeld gereduceerd tot 5067 meter in 8 uur tijd. dat betekent een vermindering van effectief afgelegde afstand per verpleegkundige per dienst van 37,2% !

Sinds de zomer van 2013 gebruiken ook de artsen meer en meer E.care voor de opbouw van documentatie en de aanvankelijke twijfel maakt plaats voor enthousiasme. Omdat de samengevatte documentatie deel uitmaken van ons elektronisch patiëntendossier, staat die ook ter beschikking van alle behandelende geneesheren van het ziekenhuis.

Ondertussen hebben we ook getest of en hoe E.care ED op een TabletPC funktioneert. Via een WLAN-verbinding staat E.care nu ook ter beschikking in zones waar geen PC binnen handbereik staat.

Wij zijn geïnspireerd door E.care en sinds januari 2013 werken we er graag, probleemloos en succesvol mee.

In naam van alle gebruikers van E.care op de dienst spoedgevallen van Klinikum Chemnitz gGmbH:

OA Dr. Thomas Baitz Chemnitz, FA für Anästhesie/ Intensivmedizin/ Notfallmedizin