1 jaar E.care ED in Paderborn

Morgen is het een jaar geleden dat we gelijktijdig ESI als triage-instrument en E.care ED ingevoerd hebben. Tijd voor een terugblik!

Aan de go live ging een periode van ongeveer 1,5 jaar vooraf waarin we ons een duidelijk beeld moesten vormen van hoe we een zinvolle herstructurering van de spoedgevallendienst wilden vormgeven. Paderborn was historisch jammer genoeg niet als centrum voor urgentiegeneeskunde bekend. Een studiebezoek aan meerdere spoedgevallendiensten die ook lid zijn van DGINA hebben me geholpen inzicht te krijgen in de workflow en in de mogelijkheden van informatisering.

Twee van de afdelingen die ik bezocht, werkten al met E.care ED en ze waren vol lof. Als Westfaalse is men altijd een beetje wantrouwig, maar toch maakte E.care onmiddellijk een leuke indruk op me. Na concrete gesprekken met Dhr. Van Bavel (Davy) en Dhr. Dens (Kris) was het nog belangrijk ook de IT-afdeling te overtuigen. We zijn dan september 2012.

Een beetje later begon de concrete planning, beginnende met een assessment, waarna de eerste taken verdeeld werden. Terwijl hier tal van lijsten opgesteld werden, bouwden de E.care-medewerkers vanuit België onze geïndividualiseerde E-care-applicatie. Snel daarna volgde de eerste training voor de zogenoemde key-users en daarna konden we met de opleiding van de eindgebruikers aanvangen.

De go-live werd door een E.care medewerker ter plaatse begeleid en verliep, ondanks de ongunstige omstandigheden (hoog absenteïsme en veel patiënten) succesvol. Wensen om zaken te veranderen werden snel ingewilligd, zij het na ruggespraak met supportmedewerkers, zij het door veranderingen die we zelf konden doorvoeren omwille van onze opgedane kennis tijdens de training.

Er was ook wel eens een scepticus, vooral bij de artsen, maar ondertussen is iedereen overtuigd van de voordelen van het systeem. Na 1 jaar hebben we 15761 dossiers in E.care gedocumenteerd en we hebben helemaal geen last gehad van downtime. Zelfs tijdens updates van het HIS konden we E.care verder gebruiken. De ondersteuning van service- en supportmedewerkers van E.care is grote klasse, zowel telefonisch als per mail of persoonlijk ter plaatse. Ook de bij aanvang sceptische IT-afdeling had geen reden tot klagen: koppelingen lopen probleemloos en de hoeveelheid aan benodigde ondersteuning blijft binnen zeer beperkte grenzen.

Tja, en zo rest er me enkel nog te zeggen: dank je wel, E.care. Jullie maken ons werk overzichtelijker. We verheugen ons op de verdere samenwerking.

Herzliche Grüße

Kirsten Schäfers, Oberärztin