Prof. Schilling (Stuttgart) deelt zijn ervaring met E.care ED

Achtergrond:

Op 16/12/2010 hebben we de interdisciplinaire spoedafdeling in het Klinikum Stuttgart geopend. Vanaf de eerste dag hebben we met E.care onze processen op de spoedafdeling afgebeeld en gestuurd. Graag beantwoord ik een paar vragen m.b.t. E.care:

Wat doet de E.care software?

E.care is erin gespecialiseerd om de processen van een spoedafdeling optimaal af te beelden, te ondersteunen en dirigeren. E.care werkt op verschillende niveaus en brengt deze eenvoudig, gestructureerd en overzichtelijk in beeld. Op het cockpitscherm ziet men op elke PC op de spoedafdeling de actuele toestand: hoeveel patiënten bevinden zich waar, sinds wanneer, met welke symptomen, met aanduiding van de verantwoordelijke verpleegster/verpleger en arts. Elke medewerker ziet onmiddellijk welke taken voor welke patiënt uitgevoerd en welke medicamenten toegediend moeten worden. Op het tweede niveau, het patiëntscherm, het zogenaamde patiëntdossier, zien ze alle details van de patiënt: anamnese, diagnose, taken, medicatie, consultaties, ... De gegevens worden door elke medewerker (zowel verplegend personeel als arts), in een soort "teamwork", tijdens het verblijf ingegeven en zijn onmiddellijk voor iedereen beschikbaar. Papierloos werken is met E.care realiteit geworden. Door een koppeling met het lab en rx hebben ze direct toegang, met één klik, tot de patiëntgegevens zonder E.care te moeten verlaten.

Wat betekent E.care ED voor het procesbeheer op de spoedafdeling?

1. Documentatie / Beheer van de plaats waar de patiënt zich bevindt (box, kamer, rx, ...) en dat altijd en overal.

2. Documentatie van de anamnese / onderzoeken / consultaties gebeuren één keer in E.care, zowel door het verplegend personeel als de arts: dat betekent dat dubbel werk tot het verleden behoort.

3. Documentatie van de behandeling in E.care (medicatie, infusen, chirurgische behandeling).

4. Automatisch aanmaken van een brief voor de huisarts met alle gedocumenteerde informatie uit E.care en bevindingen uit het HIS en dat met één klik.

5. Bereiken van een papierloze spoedafdeling zonder archiveringslast: in de brief voor de huisarts wordt alle belangrijke informatie on-time ofwel geprint of aan het HIS gestuurd.

6. Dankzij de intuïtieve bediening van E.care is er zeer weinig tijd voor opleiding van medewerkers nodig.

Hoe verliep de samenwerking met de firma E.care tijdens de installatie van de software?

E.care werd in een paar weken tijd aan onze individuele wensen en de vereisten van ons HIS aangepast. Dit is wonderbaarlijk goed gelukt. Afspraken en deadlines werden door de firma E.care steeds perfect nagekomen.

Welke ontwikkelingsmogelijkheden biedt E.care?

Het belangrijkste voordeel van E.care is de hoge graad van flexibiliteit en aanpasbaarheid. Aanpassingen kunnen ofwel snel zelf, ofwel betrouwbaar en snel via E.care support doorgevoerd worden. Zo plannen we bv. de automatische aanmaak van prestatiedocumenten met EBM-cijfers uit onze gedocumenteerde taken: dat zal betekenen dat geen bijkomende tijd en handwerk noodzakelijk is om deze documenten aan te maken en daarnaast zal de vrees om iets te "vergeten" verdwijnen.

Prof. Dr. T. Schilling
Ärztlicher Direktor
Kriegsbergstraße 60
D – 70174 Stuttgart
Tel. +49 711 278-30300
Fax. +49 711 278-30309

t.schilling@klinikum-stuttgart.de
www.klinikum-stuttgart.de