E.care leidt zijn tweede decennium in met versie 2.0

Alleen al in de Benelux draagt de Workflow Managent Software van E.care op meer dan 30 plaatsen bij tot een kwaliteitsvol zorgproces van de spoedgevallendiensten of het operatiekwartier. Ondertussen nemen ook in Duitsland de eerste ziekenhuizen E.care in gebruik en de plannen in andere Europese landen zijn veelbelovend.

In december 2010 viert E.care zijn 10de verjaardag.

Toch is het geen tijd om op de lauweren te rusten. Zowel op de dienst spoedgevallen als in het OK evolueert het zorgproces en de visie op de workflow. Daarenboven staat ook de technologie niet stil. Daardoor groeien niet enkel de mogelijkheden voor de E.care software zelf; ook de naadloze integratie met leidende, ziekenhuisbrede applicaties en met andere vertikale toepassingen behoort in steeds meer ziekenhuizen tot de mogelijkheden. De "best-of-breed" droom wordt werkelijkheid.

Versie 2.0: De volgende stap voor E.care ED

E.care ED bouwde een reputatie op als stabiele en functioneel volledige software. Elk jaar werd er minstens 1 versie gereleased waarin verbeteringen( voor en achter de schermen) werden ingebouwd.

Ondertussen hielden we de vinger aan de pols en peilden we naar de grotere dromen van gebruikers: welke functionaliteit kan de kwaliteit van het zorgproces nog verbeteren?

Tegelijkertijd werd de software gescreend door externe, onafhankelijke consultants die de vinger legden op verbeteringspunten en die vooral de transitie naar de technlogie van 2015 mee voorbereidden.

Met het resultaat maakt u dit najaar kennis: E.care ED 2.0 is in aantocht.

E.care ED 2.0: functionele groei

Tijdslijn

Waar de klinische documentatie al zo uitgebreid mogelijk werd gemaakt in vorige versies, bleef de vraag bestaan om op een venster een overzicht te tonen van het volledige zorgproces. Het cockpitscherm biedt immers wel een overzicht van de huidige actiepunten (wie moet wat NU doen), maar voor een overzicht over de historie en de geplande zaken, moesten tot nu toe verschillende tabs of een document / rapport geraadpleegd worden. Bovendien klonk de vraag naar een tijdslijn steeds luider, vooral voor de opvolging van patiënten die langer dan 4 uur op de afdeling verblijven.

Het antwoord op deze vraag is nu "de tijdslijn": één tab waarin alle andere tabs grafisch worden voorgesteld op een horizontale tijdslijn (onderzoeken, medicatie, lab, taken, ...)

Naast een overzicht van wat gebeurd en gepland is, biedt deze tab ook de mogelijkheid om, vanaf de tijdslijn, de uitvoering van acties te registreren, voor te schrijven en/of te wijzigen.

Wat de medicatie betreft werd er een functionele uitbreiding voorzien voor infusen: nu wordt ook de registratie van volume, plaats van infuus, samenstelling van infusen e.d. mogelijk.

Outflow management

Waar de instroom van patiënten al werd geregeld door de toepassing van een triagemethodiek (MTS, ESI, NTS,....), wordt in E.care 2.0 nu ook aandacht besteed aan het outflow management: in het basisscherm wordt een functionaliteit toegevoegd die enerzijds de communicatie met de opnameplanning mogelijk maakt en die anderzijds de zorgverleners van de Dienst spoedgevallen (of SEH) zelf op de hoogte stelt van prioritaire taken m.b.t. een zo snel mogelijke opname van patiënten. Indien de medische behandeling en diagnose stelling uitgevoerd zijn met een opname tot gevolg, wordt de opnameplanning gevraagd om zo snel mogelijk een bed te vinden voor de patiënt terwijl het personeel van de afdeling via het cockpitscherm wordt aangemoedigd het zorg- en administratief proces af te werken zodat de patiënt de afdeling kan verlaten.

E.care ED 2.0: applicatiebeheer geoptimaliseerd

In versie 2.0 werd er veel zorg besteed aan bijkomende functionaliteit met betrekking tot importeren en exporteren van data. De automatische import- en syncfunctie werkt tijdsbesparend en zorgt ervoor dat de basisbestanden op een eenvoudige wijze gesynchroniseerd blijven met de moederbestanden (afkomstig uit verschillende applicaties):

De administrator krijgt een overzicht van de wijzigingen en kan die toepassen indien relevant.

De applicatiebeheerders van onze testziekenhuizen zijn enthousiast en spreken over een aanzienlijke tijdswinst.

Als we het werk van de zorgverleners én van de appliatiebeheerders kunnen vereenvoudigen, zijn we alvast deels in onze opdracht geslaagd. Verder hopen we met de versie 2.0 een nieuw platform te kunnen betreden waarop we samen met onze partners en onze klanten verder kunnen groeien naar wat we samen als ideaal beschouwen.