E.care 3.0 met Assessment Tool: configureerbare vragenlijsten en assessments

De Assessment Tool is het revolutionaire sluitstuk voor de documentatieopbouw in E.care ED. 

  • Bouw zelf uw digitale forms en integreer ze als opdracht in uw workflow 

  • Of maak gebruik van standaard digitale forms die u kiest uit de AT-kataloog 

  • Van PDF naar digitale vragenlijst met ingevulde PDF als resultaat 

  • Vertaal vragenlijsten naar een score en stuur hiermee uw verdere workflow aan 

  • Bewaar alle antwoorden veilig in de E.care database en gebruik ze in documenten en rapporten 

Achtergrond

E.care ED voorziet de mogelijkheid om tijdens de workflow zo dicht mogelijk aan de bron te documenteren. Nadien stellen we de geregistreerde data ter beschikking van de verschillende geïnteresseerden, en wel in het formaat dat door hen gewenst is (een document, een rapport, een bericht,...)

We documenteren dus waar mogelijk workflow-georiënteerd, niet documentgeoriënteerd.
Toch herkennen we tijdens de workflow situaties waar een samenhorende set van vragen dient worden opgelost of bepaalde samenhorende registraties moeten worden verricht. Deze leiden op hun beurt soms tot berekende resultaten die bepalend zijn voor het verder verloop van de workflow. Denken we bv. aan MRSA, ISAR, verpleegkundige anamnese, ...
Om het eenvoudig afnemen van deze vragenlijsten in de workflow te kunnen opnemen, werd E.care AT ontwikkeld. Omdat vragenlijsten en workflows per ziekenhuis kunnen verschillen, zorgden we er bovendien voor dat vragenlijsten door gekwalificeerde administrators zelf kunnen worden opgesteld en ingepast in de E.care ED-workflow.
En we gaan nog verder. Hoe vaak hebben we te maken met documenten (vaak pdf’s) die in exact dezelfde vorm ingevuld moeten aangeleverd worden? Tot nu was potlood en papier vaak de enige oplossing. Nu vertalen we de pdf in een gebruiksvriendelijke digitaal formulier en na het beantwoorden van de vragen leveren we de originele pdf ingevuld terug aan. Met het grote verschil dat we de antwoorden ook bewaren in onze database zodat ze niet samen met het document voorgoed verdwijnen.

E.care AT is een optionele module in E.care ED vanaf versie 3.0.

Wie over E.care AT beschikt, krijgt daardoor de mogelijkheid om een vragenlijst te koppelen aan een taak in de tab “Opdrachten”. Wie gekwalificeerde administrators in zijn team heeft, heeft een extra tab “Assessments” in de E.care-administrator om vragenlijsten te configureren en te beheren. De opleiding is kort (2 uur) en kan gevolgd worden via een Webinar (online).
E.care AT heeft dus twee componenten:

  • het invullen van vooraf gedefinieerde vragenlijsten 

  • het configureren en beheren van die vragenlijsten 

Interesse voor E.care AT? info@ecare.be