Emmaüs kiest 3x voor E.care ED

In 2015 doet de Goede Week haar naam alle eer aan: Drie dagen na Charité Berlin (zie onder) maakten de Emmaüs-ziekenhuizen gisteren bekend dat E.care ED gekozen werd als ondersteunende applicatie voor de spoedgevallen-diensten van AZ St. Maarten Mechelen, AZ St. Maarten Duffel en AZ St. Jozef Malle. De erkenning die we, naast de internationale, zo in onze thuisregio krijgen, doet ons erg veel deugd. Met veel enthousiasme starten we samen het implementatietraject met de ambitie om voor de zomervakantie E.care ED "in productie te nemen".