Getuigenis uit Aalen

E.care ED bezorgt ons een transparante documentatie. Alles is volledig traceerbaar in de tijd. Dit is niet enkel noodzakelijk voor een hogere kwaliteit van behandeling, maar zorgt ook voor een adequate afrekening. De opnamestatus van de patiënt wordt correct gestuurd en daarmee wordt ook de economische kwaliteit verhoogd. Van inschrijving tot ontslag kan de status van de patiënt correct gedocumenteerd worden en van de nodige documentatie worden voorzien.

Verder wordt de workflow duidelijk verbeterd. Elke stap in de behandeling wordt duidelijke afgebeeld voor elk type zorgverlener. Elke taak of medicatietoediening wordt van een timestamp voorzien en de kleuren in de statusbalk maken duidelijk inzichtelijk wat nog moet gebeuren.
Standaardprocedures zoals MRSA-screening, wondverzorging, etc worden probleemloos geïntegreerd.
Natuurlijk vraagt elke documentatieopbouw tijd, maar men vergeet vaak dat deze kwaliteit van documentatie zonder E.care eenvoudigweg niet kan bereikt worden.

Ik ben heel tevreden dat ik ook in dit ziekenhuis weer met E.care kan werken en kan E.care enkel met veel enthousiasme verder aanbevelen.

Misschien één punt van kritiek: Als men aangewezen is op een koppeling met het HIS, is men daarvan ook afhankelijk. en dat maakt het soms moeilijk. Maar op een dienst spoedgevallen enkel werken met een HIS is volgens mij geen alternatief.

Dr. Stefan Kühner
Chefarzt Zentrale Notaufnahme
Ostalb-Klinikum Aalen