Implementatie E.care, spoedgevallendienst Jan Yperman Ziekenhuis

Sinds 15 december 2014 werken we met E.care ED op de spoedgevallendienst van het Jan Yperman Ziekenhuis. Op 2,5 maand werd dit elektronisch patiëntendossier geïmplementeerd. Samen met Tom Cools van E.care en een aantal Key users werd een standaard E.care ED ingericht als “een spoedpakket op maat”.

Lean en JCI

Eindelijk, het papieren verpleegdossier behoort tot het verleden. Geen nutteloze zoektochten meer naar verloren dossiers… . 
Maar er is meer, we hadden heel wat wensen naar assessments en hadden nog maar net in september 2014 het fel begeerde JCI label behaald. Dit label bracht heel wat eisen met zich mee die we heel eenvoudig in het programma konden integreren.
De rx aanvragen werden leesbaar en alle verplichte velden worden netjes ingevuld. Automatische pop-ups zorgen dan weer voor een veilige zorg. 
Triage via Boston ESI, pijn, timestamping en allerlei  (automatische) opdrachten werden gedigitaliseerd.
Belangrijke assessments waren het triage assessment, de Early Warning Score, preoperatief assessment enz.
Ook de overdracht naar de afdeling werd via een transferassessment geregeld.

Overzicht

Het oude overzichtsscherm werd verlaten en maakte plaats voor het E.care ED overzichtsscherm. Het was belangrijk voor ons om naast de klassieke gegevens van naam, leeftijd, aandoening en triagekleur ook meer informatie  te hebben rond opname.
Zo werden afdeling, kamernummer en status van de vrije kamer in één oogopslag zichtbaar. Tevens kunnen we via de statusbalk de voortgang van het dossier vanuit elke box volgen. 

Opdrachten en materiaal

Onze keyusers brachten 450 verpleegkundige opdrachten in van “aanvraag bloedproducten tot zuurstof toedienen”. Aan heel wat taken werd er aan te rekenen materiaal gekoppeld; met andere woorden; betere facturatie.
Het grote voordeel is dat de eigen keyusers heel wat zelf kunnen aanpassen in het programma, zonder tussenkomst van eigen ICT of E.care.
Het medicatieluik werd bewust niet gebruikt door het ziekenhuis al een ziekenhuisbrede medicatie toepassing heeft, namelijk C-medication, toch werd ook hier een koppeling gerealiseerd.

Bilaterale koppeling C2M

De voornaamste voorwaarde voor de artsen was de bilaterale koppeling met C2M. Dit gaf ook voor de verpleging heel wat voordelen naar transparantie en extra  medische informatie.

UREG

Als eerste ziekenhuis in Vlaanderen stuurden we onze gegevens door naar de FOD voor de verplichte UREG. Ook dit werd geïntegreerd binnen de bestaande verplichte MZG-MKG gegeven.

 

Samengevat

E.care ED is een stabiel systeem op maat voor de spoedgevallenzorg, waar heel veel wensen mogelijk zijn. Geen vraag is teveel, de E.care-medewerkers staan steeds klaar om te helpen , mee te denken en te zoeken naar oplossingen.

Als leidinggevende kan je heel wat statistieken opvolgen, kort op de bal spelen en heel wat zelf aanpassen.

 

Koen De Ridder
Hoofdverpleegkundige spoedgevallendienst
Jan Yperman Ziekenhuis