The future is ours to create

AZ St. Jan Brugge-Oostende organiseert op 18 oktober een symposium met de titel “The future is ours to create”. Men zal er zich buigen over de uitdagingen voor de spoedgevallenzorg in kleine en middelgrote ziekenhuizen. Wij  ondersteunen dit initiatief als sponsor en wij zullen uiteraard ook aanwezig zijn op het symposium. Het volledig programma vindt u in bijgevoegde pdf.