Integratie E.care en Omnicell Medicatiekast in ULB Hôpital Erasme

Uitgangssituatie

In E.care ED wordt voor elke spoedpatiënt een dossier aangemaakt. De data hiervoor zijn afkomstig uit het HIS van het ziekenhuis (TPMS). 

Voor ongeveer 80% van de bezoeken gaat de toediening van medicatie het voorschrift vooraf: de medicatie wordt uit de kast genomen en in E.care ED ingegeven om vervolgens de toediening te documenteren. In de andere gevallen wordt in E.care ED een voorschrift gemaakt, wordt daarna de medicatie uit de kast gehaald, en wordt tenslotte de toediening bevestigd in E.care ED.

Omdat in E.care het dossier wordt afgesloten, volgt vanuit E.care een bericht naar de facturatie (Infohos).

Vereenvoudiging door integratie

Sinds mei verloopt deze workflow een stuk eenvoudiger en wordt dubbele registratie vermeden. Door medicatie uit de Omnicell-medicatiekast te halen, wordt automatisch in E.care ED deze medicatie al klaargezet zodat enkel de toediening nog dient te worden bevestigd. Andersom is het zo dat een voorschrift in E.care ED ook automatisch zorgt voor het klaarzetten van de medicatie in de kast.
De toediening zorgt voor een bevestigingsbericht naar de kast zodat aan het facturatieprogramma van Infohos ook de juiste documentatie kan worden aangeleverd. Ook voor het terug opbergen van niet gebruikte medicatie is een werkwijze voorzien, zodat het stockbeheer perfect in orde blijft en de facturatie correct verloopt.

Een mooi voorbeeld van een  intelligente integratie waarbij zowel de zorgverleners, als de administratie, als het ziekenhuis onmiddellijk voordeel hebben. 

In België en Frankrijk wordt Omnicell verdeeld door EURAF (32, rue Aristide Briand,92130 ISSY LES MOULINEAUX)

In België en Frankrijk wordt Omnicell verdeeld door EURAF (32, rue Aristide Briand,92130 ISSY LES MOULINEAUX)